PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] Hướng dẫn chung cho toàn bộ anh em game thủ cần đọcadmin
01-11, 12:08 PM
1. Hướng dẫn chung: http://duphong.net/huongdan (http://duphong.net/huongdan)
2. Sự kiện trong game: http://duphong.net/event
3. Nhiệm vụ, phân biệt đồ sk-380: http://duphong.net/huongdan1