PDA

Xem bản đầy đủ : [Sữa Lỗi Game] Lưu ý Tránh mất đồ khi hòm đồ cá nhân fulladmin
01-01, 01:14 AM
Lưu ý Tránh mất đồ khi hòm đồ cá nhân full
Khi hòm đá cá nhân trên người nhân vật full

Tuyệt đối ko sài chuột phải cất đồ để tránh bị mất

BQT mu kính báo !

vanptit94
29-03, 04:22 AM
Vào khoảng 3h20' ngày 29-3. tài khoản pocketp1 bị mất quần triệu hồn thần trong hòm đồ. Khi đó hòm đò cá nhân không bị đầy . Mong ad check lại lịch sử gửi lại đồ cho tôi.

qweqwe
06-05, 09:40 PM
ngày 6/5 vào lúc 9h20 tôi đi săn kundun nhặt được 2 món đồ thần rf và 2 món đồ thần hyon của dk ! sau khi cất vào hòm đồ chung thì bị mất ! mong add chech lại trả đồ cho tôi