PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] Lưu ý về vấn đề mượn đồ, mượn tài khoản cho chơi chungadmin
08-06, 02:29 PM
Các thành viên cho mượn đồ và mượn tài khoản, chơi chung sẽ tự chịu các trường hợp
- Bị del đồ
- Bị lấy đồ
- Bị xóa nhân vật

BQT ko chịu trách nhiệm bất cứ hành vi nào cho chơi chung tài khoản hay mượn đồ.

Tùy tình huống BQT sẽ xử lý việc hỗ trợ lấy đồ hay nv và trả phí theo tỉ lệ 25% giá trị đồ trên người bạn. Giá trị đồ 1 triệu VND thì bạn phải trả phí 250k VND để lấy lại

Anh em lưu ý:

- BQT có quyền ko xử lý hoặc xử lý các vấn đề trên. Quyền quyết định cuối cùng là của BQT. Mọi ý kiến của người cho mượn đồ hay cho chơi chung đều vô giá trị với BQT
- Với các thành viên mượn đồ ko lý do ko trả, vô ý hay cố ý vào nick lấy đồ hay xóa nhân vật sẽ bị xử lý theo quy định của BQT
- Các hành vi tái phạm có tổ chức sẽ bị khai trừ khỏi game. Tức lock tài khoản ko thời hạn