Họ Tên : Nguyễn Quốc Huy
Tuổi :31
SĐt vs yahoo : 0909464779
ID Game : nguyenhuy