thế mà anh tổng mà log acc vào game thì NV nào cũng Full 65k. vậy có coi ad vi phạm ko ae :v