Vào khoảng 3h20' ngày 29-3. tài khoản pocketp1 bị mất quần triệu hồn thần trong hòm đồ. Khi đó hòm đò cá nhân không bị đầy . Mong ad check lại lịch sử gửi lại đồ cho tôi.