Anh em game thủ MU lưu ý
thằng này chuyên lừa đảo GM dụ dỗ anh em mua đồ, làm đồ riêng
BQT xin khẳng định ko dụ dỗ anh em mua hay làm đồ riêng.
Nó ko có quyền hạn GM hay admin. Nên không thể khoa...