skill multi-shot của elf ko xài được

PS: bên báo lỗi game mà còn đòi 5 post thì ai mà vào báo được