Tài khoản mu cũ là :phieudu162
Nhân vật mu cũ là :TocTrang
Máy chủ :Quyền Năng

Tài khoản mu này: phieudu162
Nhân vật mu này: Qspeed