Họ Tên : Nguyên Thành Đạt
Tuổi : 21
SĐt vs yahoo : 01662572697
ID Game : Koivocam97