Cảm ơn bác , cho em xin thêm thông tin thêm vào inbox ạ