TOP 50 lúc 0h00 10/09/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 DwSiu 0 72 252 Soul Master Hồi Ức
2 Dw9xPro 0 69 375 Soul Master Hồi Ức
3 DeeJayMin 0 68 400 Hight Elf Hồi Ức

View more latest threads same category: