TOP 50 lúc 0h00 17/01/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 xxxToPxxx 0 151 389 Duel Master Ký Ức
2 DongTA 0 148 327 Lord Emperor Ký Ức
3 NgocVu 0 146 330 Blade Master Ký Ức
4 Melirn 0 145 400 Hight Elf Ký Ức
5 BinBin 0 145 400 First Master Ký Ức

View more latest threads same category: