TOP 50 lúc 0h00 07/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 MissThy 0 60 345 Bloody Summoner Hồi Ức
2 MichaelTun 0 60 299 Duel Master Hồi Ức
3 CraneI 0 54 400 Lord Emperor Hồi Ức

View more latest threads same category: