TOP 50 lúc 0h00 10/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 VoDanh 0 134 400 Grand Master Hồi Ức
2 MichaelTun 0 134 400 Duel Master Hồi Ức
3 GuThayTu 0 134 400 Blade Master Hồi Ức
4 MissThy 0 132 400 First Master Hồi Ức

View more latest threads same category: