TOP 50 lúc 0h00 05/11/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 PheKhongEm 0 130 400 400 Grand Master 04/11 23:25:27
2 BeJinsh 0 123 400 400 Grand Master 04/11 21:34:33
3 canh22 0 121 400 400 Blade Master 04/11 09:13:39
4 darkmoom 0 121 400 400 Grand Master 04/11 12:40:35
5 TuanPha 0 121 400 247 Grand Master 04/11 19:10:56

View more latest threads same category: