Tạo 1 nv phụ trong cùng 1 tài khoản của nv chính. Online nv chính thoải mái không vấn đề
Anh em top và phú hộ đăng ký theo mẫu sau:
- Tên nv phụ ko chứa đồ gì
- Tên nv chinh
- Chủng tộc nhận giải

-
Tôi cam kết không vào nhân vật phụ nhận giải đến khi admin trong báo trao giải xong, mất đồ tôi tự chịu trách nhiệm: Có

- Các bạn thoải mái online nhân vật khác, trừ nhân vật phụ nhận giải
-Giải trao trong 48h. Vui lòng không đòi giải
-Các bạn có 48h đăng ký sau 48h đăng ký sẽ bị loại
# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 cucai 315.769 (1) 1.000.000 (1) 2
2 DWmaulanh 267.581 (3) 300.000 (4) 7
3 AnAnhDiEm 230.586 (5) 488.000 (3) 8
4 Blackcat 152.897 (7) 580.000 (2) 9
5 HeRo 311.611 (2) 176.000 (8) 10
6 demolisss 234.429 (4) 160.000 (9) 13
7 SeCuRiTi 141.958 (8) 240.000 (5) 13

View more latest threads same category: