Các bạn lưu ý. Các bạn ko thực hiện đúng các bước như hướng dẫn. Thì hãy kiểm tra kỹ.
Qua bước 4 là các bạn ko còn cơ hổi để vào lại game. Tài khoản + nv sẽ bị khóa!
Tài khoản chỉ mở sau 48-72h


http://satnhap.duphong.net/kyuc/

View more latest threads same category: