Phí đổi đồ all class lên 500k 1 bộ nhé anh em

- Phải Tải bản mới nhất để vào được game.

Lưu ý: Tuyệt đối ko tháo đồ đang mặc xuống dưới. Để nguyên trên người nếu gặp lỗi!

Link Update 17h ngay` : 31/5/2019 : https://drive.google.com/file/d/1gr_...ew?usp=sharing

View more latest threads same category: