Nội dung:
- Fix đồ socket ko hoạt động 1 vài đồ của RF
- Fix buff chỉ dành cho ELF có tác dụng
- Fix lag server

Anh em sẽ bị mất điểm master, vui lòng chọn chức năng tẩy điểm master trên web nhé

View more latest threads same category: