Nhằm khuyến khích và ưu tiên
Khi nạp thẻ quá trình alphatest
BQT sẽ khuyến mại thêm 20% vào giá trị gcoin km cho anh em

Ví dụ nạp 100k VND sẽ nhận dc 100k gcoin + 30k gcoin km thông thường + 20k gcoin km nữa

Chỉ có giá trị hết ngày 10/12
BQT mu kính báo

View more latest threads same category: