PDA

Xem bản đầy đủ : Danh Sách Tên Các Set Thầnadmin
31-12, 09:46 PM
1/ Set Apolo : nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền Băng, nhẫn Phép Thuật ( 7 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Apolo.jpg
2/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Necromancer.jpg
3/ Set Elvis : áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Elvis.jpg
4/Aquarius : nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Aquarius.jpg
5/ Set Heras : nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Heras.jpg
6/ Set Virgo : áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Virgo.jpg
7/ Set Anubis : nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Anubis.jpg
8/ Set Isis : nón, áo, quần, chân Ma Thuật(4 item).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Isis.jpg
9/ Set Knight : nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Knight.jpg
10/ Set Obscure : nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Obscure.jpg
11/ Set Hyperryon : áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Hyperryon.jpg
12/ Set Otus : nón, quần, tay Đồng ( 3 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Otus.jpg
13/ Set Eplite : nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Eplite.jpg
14/ Set Cronus : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Cronus.jpg
15/ Set Karuta : áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Karuta.jpg
16/ Set Erebus : nón, quần, Thiên Kim ( 2 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Erebus.jpg
17/ Set Kantata : áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Kantata.jpg
18/ Set Atlas : nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Atlas.jpg
19/ Set Hion : nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Hion.jpg
20/ Set Bicoccer : nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Bicoccer.jpg

admin
31-12, 09:46 PM
21/ Set Seto : nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Seto.jpg
22/ Set Hemera : nón, áo, quần, chân Trinh Nữ ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Hemera.jpg
23/ Set Kia : nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Kia.jpg
24/ Set Nyx : quần, tay, chân Lụa ( 3 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Nyx.jpg
25/ Set Odin : nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh ( 5 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Odin.jpg
26/ Set Clytia : quần, chân Thiên Thanh ( 2 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Clytia.jpg
27/ Set Alko : áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Alko.jpg
28/ Set Norus : nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Norus.jpg
29/ Set Kiwen : áo, tay, chân Kim Ngân, cung Bạc ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Kiwen.jpg
30/ Set Aruan : nón, áo, quần, chân Kim Ngân ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Aruan.jpg
31/ Set Chrono : nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Keurono.jpg
32/ Set Semedenui : nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Semedenui.jpg
33/ Set Kion : áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Kion.jpg
34/ Set Germini : áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Germini.jpg
35/ Set Taurus : quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Taurus.jpg
36/ Set Leo : nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Leo.jpg
37/ Set Chamerenui : áo, quần, tay, chân Thiêng ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Chamerenui.jpg
38/ Set Vega : nón, áo, quần, tay Thiêng ( 4 item ).
http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Vega.jpg

-Trên là những set thần hiện nay, có thể giúp ích cho các bạn. Thân ! -http://forum.muloivu.com/images/smilies/yahoo/8.gif