PDA

Xem bản đầy đủ : [Tính Năng Game] Cách xoay wing 2.5 trong gameAdministrator
01-01, 12:44 AM
Tỉ lệ 40%-70% nhé các bạn

Cần nguyên liệu như sau :

1 wing cấp 2 + 9 + luck + 28 op + 1 dòng hoàn hảo của wing và 3 cụm ngọc bless 30 viên


http://www.youtube.com/watch?v=T2cyq62Ix2w&feature=youtu.be

admin
17-06, 09:47 PM
Tỉ lệ 40%-70% nhé các bạn

Cần nguyên liệu như sau :

1 wing cấp 2 + 9 + luck + 28 op + 1 dòng hoàn hảo của wing và 3 cụm ngọc bless 30 viên


http://www.youtube.com/watch?v=T2cyq62Ix2w&feature=youtu.be