PDA

Xem bản đầy đủ : [Tính Năng Game] Cách xoay wing 4.0Administrator
01-01, 12:47 AM
Clip Hướng dẫn cách xoay wing 4

- Tỉ lệ từ 40%-70%
- Cần 1 wing 3 + 9 + 28 op ( 7% hồi máu ) classs + 4 cụm bless + 30
- 1 linh hồn condom
- 1 lông vũ condom 7 màu

( wing 3 ở đây chỉ cần là wing 3 các class là dc nhé )

admin
17-06, 09:47 PM
Clip Hướng dẫn cách xoay wing 4

- Tỉ lệ từ 40%-70%
- Cần 1 wing 3 + 9 + 28 op ( 7% hồi máu ) classs + 4 cụm bless + 30
- 1 linh hồn condom
- 1 lông vũ condom 7 màu

( wing 3 ở đây chỉ cần là wing 3 các class là dc nhé )