PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] Nghiêm cấm giao bán account trong gameadmin
14-11, 08:23 PM
Các thành viên giao bán account trong game sẽ bị xử lý như sau

- Lần 1 : lock 24h
- Lần 2 : 3 ngày
- Lần 3 : 7 ngày
- Lần 4 : lock tài khoản vĩnh viễn

Giao bán làm loạn game, spam liên tục tần suất lớn. Gây hoang mang cho người chơi

Ai thích thì ra diễn đàn giao.

BQT mu kính báo

admin
12-11, 06:06 PM
ác thành viên giao bán Đồ bằng Thẻ cào hay VND trong game sẽ bị xử lý như sau

- Lần 1 : lock 24h
- Lần 2 : 3 ngày
- Lần 3 : 7 ngày
- Lần 4 : lock tài khoản vĩnh viễn

Giao bán làm loạn game, spam liên tục tần suất lớn. Gây hoang mang cho người chơi

Ai thích thì ra diễn đàn giao.

BQT mu kính báo

admin
18-04, 12:35 AM
upppppppppppppppppppppppppp