PDA

Xem bản đầy đủ : Làm nhiệm vụ cấp 1 - 2 - 3admin
31-12, 08:01 PM
1/ Nhiệm vụ 1 : lv yêu cầu >= 150.

http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/nv2.jpg

- Có thể tìm " Cuộn sách Đế Vương " ở Losttower1, atlans 1, BC1, DV1 ... Thanh gươm gãy, Linh hồn phù thủy, Nước mắt tiên nữ, Con mắt Abyss ( nhiệm vụ của Summoner ) ở Losttower 6, 7, Atlans 2, 3 ...http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/nv3.jpg

http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/nv4.jpg

- Tất cả các chủng tộc cơ bản đều phải làm Nhiệm Vụ này, riêng DK phải làm thêm Nhiệm Vụ " Viên Ngọc Cổ " để combo.
- Tìm gặp NPC Thầy Tu Devin tại Lorencia tọa độ 144/ 127 để tiếp nhận nhiệm vụ.


http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/nv5.jpg

http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/nv6.jpg