PDA

Xem bản đầy đủ : Cách ép Quạ Tinh & Chiến Mãadmin
31-12, 08:02 PM
Cách ép Quạ Tinhhttps://sites.google.com/site/chienthanbavuong/_/rsrc/1292672539849/cach-ep-qua-tinh-chien-ma/darksprite_01.jpg (https://sites.google.com/site/chienthanbavuong/cach-ep-qua-tinh-chien-ma/darksprite_01.jpg?attredirects=0)- Đến Lorencia (tọa độ 122-110), tìm gặp NPC tên là Trainer, nói chuyện với NPC đó, chọn chức năng Tái tạo linh hồn.
- Bỏ vào cửa sổ : 1 Ngọc Chaos + 1 Ngọc Creation + 1 Linh hồn quạ tinh + 2 Ngọc Soul + 2 Ngọc Bless + 1 triệu zen.
- Tỉ lệ thành công là 60%. Nhấn Combine.Cách ép Chiến Mãhttps://sites.google.com/site/chienthanbavuong/_/rsrc/1292672850936/cach-ep-qua-tinh-chien-ma/images.jpg (https://sites.google.com/site/chienthanbavuong/cach-ep-qua-tinh-chien-ma/images.jpg?attredirects=0)
- Đến Lorencia (tọa độ 122-110), tìm gặp NPC tên là Trainer, nói chuyện với NPC đó, chọn chức năng Tái tạo linh hồn.
- Bỏ vào cửa sổ : 1 Ngọc Chaos + 1 Ngọc Creation + 1 Linh hồn chiến mã + 5 Ngọc Soul + 5 Ngọc Bless + 5 triệu zen.
- Tỉ lệ thành công là 60%. Nhấn Combine.