PDA

Xem bản đầy đủ : [Tính Năng Game] 130 set đồ + 95 Kiếm + 8 Gậy + 16 Khiên + 6 Trượng + 8 Giáo Mớiadmin
29-08, 12:56 PM
1. 130 set đồ mới

Link 1: http://share.vnn.vn/tai-file-20273560
Link 2: https://drive.google.com/file/d/0BwaU_h7YRkPEanhmNmFSZjQ1ZlU/view?usp=sharing
Link 3: http://www.mediafire.com/download/776myj7uxr8pc17/112_B%E1%BB%99_%C4%90%E1%BB%93_M%E1%BB%9Bi_-_19.9.2015.zip

Anh em tải 1 link là được nhé


B. Đao kiếm mới

http://i.imgur.com/SLh8KJQ.pngC. Gậy - Khiên - Trượng Mớihttp://i.imgur.com/0ZJwNda.png


2. Các đồ sau cập nhật thêm tính năng socket ( bỏ tính năng đồ 380 đi )

76----------Socket----------->"Skeleton Xanh"
77----------Socket----------->"Chien Binh Mua Dong"
90----------Socket----------->"Super Saiyan"
91----------Socket----------->"Chua Te Absalom"
92----------Socket----------->"Naruto"
98----------Socket----------->"Bao Chua"
100---------Socket----------->"Kraven"
101---------Socket----------->"Khung bo"
102---------Socket----------->"Bạo Long"
109---------Socket----------->"Rong Vang"
113---------Socket----------->"Super MaBu"
114---------Socket----------->"Xen Bo Hung"
115---------Socket----------->"Cadic SS4"
116---------Socket----------->"Ginyu"
117---------Socket----------->"Gogeta"
118---------Socket----------->"GokuSS5"
119---------Socket----------->"Piccolo"
122---------Socket----------->"Tien Nu Toi Cao"
125---------Socket----------->"Hoang Tu Lion" - VIP
127---------Socket----------->"Than Chien Tranh"
130---------Socket----------->"Rong Mang Xa"
131---------Socket----------->"Xuong xa thu"
137---------Socket----------->"Co Dai"
139---------Socket----------->"Dia Nguc"
140---------Socket----------->"Quy Vuong do"
141---------Socket----------->"Vua Bong Toi"
149---------Socket----------->"Chi Huy"
150---------Socket----------->"Hoang Tu Sagi" - VIP
153---------Socket----------->"Nu Than Gio"
156---------Socket----------->"Chua the than uy" - VIP
161---------Socket----------->"Hoang Tu Camus" - VIP
166---------Socket----------->"Lycosm"
167---------Socket----------->"Nereus"
168---------Socket----------->"Nu Hoang Ai cap"
169---------Socket----------->"Nu Hoang Hy Lap"
170---------Socket----------->"Nu Hoang Roma"
171---------Socket----------->"Hoang Tu Ai Cap"
172---------Socket----------->"Nu Hoang La Ma"
174---------Socket----------->"Cam Y Ve"
176---------Socket----------->"Quy Toc"
183---------Socket----------->"Hoang Tu Ba Tu"
184---------Socket----------->"Hoang Tu Roma"
193---------Socket----------->"Dai Nhan"
195---------Socket----------->"Co Gai Thong Thai"
196---------Socket----------->"Huyết Long RF (Vip)"
197---------Socket----------->"Hoang Tu Virgo" - VIP


B. Các vũ khí đao kiếm sau cập nhật thêm socket

Đao kiếm mã : 41, 42 , 43 49, 55 (MG), 62, 63, 64, 67, 76(MG), 80, 89, 90.
130, 131, 132, 133, 134 ,135 ,137 ,138 ,141 , 142

C. Gậy + khiên sau cập nhật thêm socket

Gậy mã đồ : 41, 42 , 43 ,44 , 45 ,46, 47, 48, 49, 50

Khiên Mã đồ : 24, 30, 32, 33, 35 ,36 , 39, 40


D. Trượng mới

Mã trượng : 23


E. Vũ Khí Khác

- Vuốt Quỷ ( Beuroba ) - DK : Tính Năng Socket
- Sách Ma công - SM : Tính Năng Socket
- Đại Long Dao ( Dragon spear ) : Tính năng 380