ngày 6/5 vào lúc 9h20 tôi đi săn kundun nhặt được 2 món đồ thần rf và 2 món đồ thần hyon của dk ! sau khi cất vào hòm đồ chung thì bị mất ! mong add chech lại trả đồ cho tôi