Chính thức cập nhật bản MG combo - Post items
Anh em ra trang chủ tải lại game bản mới Cập nhật nhé là được nhé
(Tên file vẫn như cũ )

- Update thêm 3 sét item mới: Rồng việt - Sét nữ thánh sĩ - Sét pháp sư
- Update tính năng Combo MG
- Update thêm tính năng post item trong game

BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: